Vuorohoidossa olevat esiopetusoppilaat

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Vuorohoidossa olevien esiopetusoppilaiden määrä

Vuorohoidossa olevat ovat lähes kaikki esiopetuksessa.

Ilta-, viikonloppu- ja ympärivuorokautinen päivähoito on tarkoitettu lapsille, joiden molemmat vanhemmat ovat säännöllisesti vuorotyössä tai opiskelevat iltaisin. Vuorohoidossa hoitoaika muodostuu vanhempien etukäteen toimittaman työvuoroluettelon tai oppilaitoksen opiskeluohjelman mukaan. Kyselyssä selvitettiin ainoastaan vuorohoidossa olevien esiopetukseen osallistumista, ei vuorohoidon määrää.

Suurin osa Manner-Suomessa kunnista järjesti vuorohoitoa. Vain joka kymmenennessä kunnassa vuorohoitoa ei ollut järjestetty.

Vastanneiden kuntien mukaan vuorohoidossa olevien esiopetusikäisten määrä oli syksyllä 2015 vajaa 2 000 lasta. Heistä esiopetukseen osallistui noin 97 prosenttia, eli lähes kaikki esiopetusoppilaat.