Yhteishaku

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka moni yhteishaussa hakeneista sai opiskelupaikan?

Lukiokoulutukseen hakeutuminen oli suositumpaa Pohjois-Pohjanmaalla ja ammatilliseen koulukseen Kainuussa.

 

Toisen asteen koulutuksen saavutettavuutta arvioitaessa tarkasteltiin, kuinka suuri osa yhteishaussa hakeneista otti vastaan opiskelupaikan. Arvioinnin lähteinä käytettiin koulutuksia, joihin haettiin varsinaisessa haussa vuonna 2015. Tiedot haettiin suoraan perusopetuksesta hakeneista sekä aiemmin perusopetuksen päättäneistä hakijoista. Lähteinä käytettiin hakijoiden osalta opetushallinnon Vipunen-tilastopalvelua sekä perusopetuksen päättäneiden osalta Tilastokeskuksen keräämiä tilastoja.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa perusopetuksen vuonna 2015 päättäneistä samana vuonna haki 51 prosenttia ensisijaisesti lukiokoulutukseen ja 47 prosenttia ammatilliseen koulutukseen (Taulukko 4.8.1. ja Taulukko 4.8.2.). Kaksi prosenttia oppilaista ei osallistunut yhteishakuun lainkaan, kun se Manner-Suomessa oli kokonaisuudessaan yksi prosentti.

Ensisijaisesti lukioon hakeneista Pohjois-Pohjanmaalla paikan vastaanotti 90 prosenttia ja Kainuussa 94 prosenttia. Mannersuomen keskiarvo oli 91 prosenttia. Ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen hakeneista Pohjois-Pohjanmaalla paikan vastaanotti 71 prosenttia ja Kainuussa 75 prosenttia Manner-Suomen keskiarvon ollessa 74 prosenttia.

Taulukko 4.8.1. Yhteishaussa vuonna 2015 lukiokoulutukseen suoraan perusopetuksesta ja muualta hakeneet sekä paikan vastaanottaneet alueittain

Taulukko 4.8.2. Yhteishaussa vuonna 2015 ammatilliseen koulutukseen suoraan perusopetuksesta ja muualta hakeneet ja paikan vastaanottaneet alueittain