Arviointiryhmä

Valtakunnallinen arviointi

Esiopetuksen toimeenpano

Erikoisuunnittelija, KM Tiina Mäkitalo, puh. 0295 016 173, tiina.makitalo(at)avi.fi

Opetustoimen ylitarkastaja, FM Johanna Albert, puh. 0295 016 889, johanna.albert(at)avi.fi

Opetustoimen ylitarkastaja, FM Lea Karjomaa, puh. 0295 018 077, lea.karjomaa(at)avi.fi

Opetustoimen ylitarkastaja, KM Pentti Nikkinen, puh. 0295 018 570, pentti.nikkinen(at)avi.fi

Erikoisuunnittelija, KM Marjatta Tarkiainen, puh. 0295 017 386, marjatta.tarkiainen(at)avi.fi

Opetustoimen ylitarkastaja, KM Jyri Ulvinen, puh. 0295 017 525, jyri.ulvinen(at)avi.fi

Sivistystoimen ylitarkastaja, TM Malin Eriksson, puh. 0295 018 618, malin.eriksson(at)avi.fi