Johdanto

PERUSPALVELUJEN ARVIOINTI SÄHKÖISTYI

Aluehallintovirastot ovat jälleen arvioineet peruspalvelujen saatavuutta ja laatineet raportin, joka koskee vuotta 2015. Ensimmäisen kerran raportointi tehdään nyt ainoastaan sähköisessä muodossa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kehittämällä Patio-palvelualustalla.  Tällä tavoin raportti ja sen tulokset ovat kaikkien saatavilla.

Peruspalvelujen saatavuutta arvioitiin edellisen kerran kaksi vuotta sitten. Nyt tehty valtakunnallinen arviointi noudattaa jo kahden vuosikymmenen perinnettä.

Raportissa arvioidaan peruspalvelujen tilaa eri puolilla Suomea.  Tämän valtakunnallisen raportin pohjalta aluehallintovirastot valmistelevat alueelliset raporttinsa toukokuun loppuun mennessä. 

Arviointikohteet on valittu yhdessä ministeriöiden ja aluehallintovirastojen kanssa. Vuoden 2015 arvioinnin läpileikkaavana teemana ovat lapset ja nuoret.

Arvioidut palvelut liittyvät opetus- ja kulttuuritoimeen, kirjastoasioihin, liikuntaan ja nuorisotyöhön sekä lasten ja nuorten mielenterveyteen. Näiden lisäksi alueellisissa raporteissa tullaan arvioimaan myös pelastustoimen palvelujen saatavuutta.

Raportissa on tietoja väestön tilasta, elinkeinorakenteesta ja kuntataloudesta sekä teeman mukaisesti lasten ja nuorten olosuhteista.  Raportti sisältää mielenkiintoista tietoa peruspalveluista ja niihin liittyvistä haasteista kuin myös asiantuntijaryhmien laatimia toimenpide-ehdotuksia.

Arvioinnin tarkoituksena on palvella yhteiskunnallista keskustelua ja päätöksentekoa.  On tärkeää, että aluetason vertailevaa tietoa julkisten peruspalvelujen tilasta on saatavilla - nykytilanteessa sitä tarvitaan entistä enemmän. Tavoitteemme on monipuolistaa peruspalvelujen arviointia tuomalla siihen reaaliaikaisuutta, hyödyntämällä digitaalisuutta ja laajentamalla tietosisältöä. 

Aluehallintovirastojen arviointiraportin aineistoa on hyödynnetty myös valtiovarainministeriön peruspalvelujen tila –raportissa.  Tulevaisuudessa valtiovarainministeriön peruspalvelujen tila –raportti ja aluehallintovirastojen peruspalvelujen saatavuuden arviointiraportti voitaisiin yhdistää ja siitä voisivat käytännössä vastata valtiovarainministeriö ja aluehallintovirastot yhdessä.  Tällöin valtakunnallisessa arvioinnissa on mukana myös alueellinen arviointi.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on vastannut valtakunnallisen arviointiraportin kokoamisesta erikoistumistehtävänsä mukaisesti. Raportin laadintaan on aluehallintovirastojen virkamiesten lisäksi osallistunut virkamiehiä ministeriöistä ja keskusvirastoista. Lämpimät kiitokset kaikille raportin valmisteluun osallistuneille.

 

Toivon, että tutustutte arviointiraporttiin ja arvioinnin tuloksiin ja hyödynnätte niitä.

 

Oulussa 15. huhtikuuta 2016

Terttu Savolainen

Ylijohtaja

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto