Tiivistelmä

Valtakunnallinen arviointi

Esiopetuksen toimeenpano

Esiopetus on kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Kunta on velvollinen järjestämään alueensa esiopetusikäisille esiopetusta. Esiopetus on ollut 1.8.2015 lähtien velvoittavaa ja lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Tällä hetkellä lähes kaikki lapset osallistuvat esiopetukseen. Esiopetusta annetaan peruskoulujen esiluokilla ja päiväkodeissa.  Päiväkotien yhteydessä annettavaan esiopetukseen osallistuu yli 80 prosenttia ja koulujen yhteydessä annettavaan hiukan alle 20 prosenttia esiopetusoppilaista. Myös lähes kaikki vuorohoidossa olevat esiopetusikäiset osallistuvat esiopetukseen. Tulevina vuosina kuusivuotiaiden ikäluokka on pienenemässä.

Yleisimmät syyt olla osallistumatta esiopetukseen olivat, että huoltaja haluaa huolehtia itse lapsen esiopetuksesta kotona, lapsi on vanhempien mukana ulkomailla tai huoltaja ei pidä järjestettyä esiopetusta tärkeänä.

 

Aluehallintovirastojen alueellisten arviointien tiivistelmät

Etelä-Suomi
Itä-Suomi
Lappi
Lounais-Suomi
Länsi- ja Sisä-Suomi
Pohjois-Suomi