Kuljetus- ja majoitusoppilaat

Valtakunnallinen arviointi

Mitä muutoksia esiopetuksen kuljetus- ja majoitusoppilaiden määrissä on tapahtunut vuodesta 2013?

Kuljetusedun saavien esiopetuksen oppilaiden kuljetus päivähoidon yhteydessä on hieman lisääntynyt. Koulun yhteydessä esiopetuksen kuljetusoppilaat ovat vähentyneet.

 

Esiopetuksen kuljetusoppilaat päivähoidon yhteydessä

Päivähoidon esiopetuksessa olevien kuljetusoppilaiden määrä oli lisääntynyt jonkin verran kaikilla alueilla lukuun ottamatta Pohjois-Suomen aluetta. Erityisen paljon kuljetusoppilaiden määrät päivähoidon yhteydessä olivat lisääntyneet Kanta-Hämeen maakunnassa, mutta jonkin verran myös Pirkanmaan ja Etelä-Savon maakunnissa.

Vähennystä näkyi Satakunnan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa. (Taulukko 2.7.1.)

 

Esiopetuksen kuljetusoppilaat koulun yhteydessä

Koulun yhteydessä järjestettävän esiopetuksen kuljetusoppilaiden määrä väheni selvästi lähes kaikilla alueilla vuodesta 2013 vuoteen 2015 kahta aluetta lukuun ottamatta.

Etelä-Suomessa vähennys oli yli 21 ja Itä-Suomessa yli 14 prosenttia. Manner-Suomessa vähennystä oli vajaa seitsemän prosenttia. Sen sijaan Lapissa esiopetukseen kuljetettavien määrä kasvoi lähes 30 prosenttia ja Länsi- ja Sisä-Suomessa noin viisi prosenttia.

Maakunnittain vaihtelut olivat suuria. Kuljetukset vähenivät erityisesti Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Pohjois-Savon maakunnissa. Etelä-Karjalassa ei ollut enää vuonna 2015 koulun yhteydessä järjestettävään esiopetukseen kuljetettavia oppilaita (Taulukko 2.7.2.)

 

Majoitus

Esiopetusoppilaissa ei ole lainkaan majoitusta tarvitsevia oppilaita.

Taulukko 2.7.1. Kuljetusedun saavat oppilaat päivähoidon yhteydessä järjestettävään esiopetukseen vuosina 2013 ja 2015 alueittain ja maakunnittain

Lähde: Tilastokeskus, Kuljetusedun saavat oppilaat päivähoidon yhteydessä järjestettyyn esiopetukseen

Taulukko 2.7.2. Kuljetusedun saavat oppilaat koulun yhteydessä järjestettävään esiopetukseen vuosina 2013 ja 2015 alueittain ja maakunnittain

Lähde: Tilastokeskus, Kuljetusedun saavat oppilaat koulun yhteydessä järjestettyyn esiopetukseen