Kuvat ja taulukot

Valtakunnallinen arviointi

Perusopetuksen alueellinen saavutettavuus

Kartta 4.8.1. Perusopetuksen (pl. ruotsinkielinen) vuosiluokkien 1-6 koulujen saavutettavuus kunnittain 2015

Kartta 4.8.2. Perusopetuksen (pl. ruotsinkielinen) vuosiluokkien 7–9 koulujen saavutettavuus kunnittain 2015

Taulukko 4.5.1. Perusopetuksen koulut (pl. ruotsinkieliset) vuosina 2011, 2013 ja 2015 aluehallintovirastojen aluejaon mukaan maakunnittain

Taulukko 4.5.2. Perusopetuksen 1–6 luokkien alle ja yli 50 oppilaan koulut (pl. ruotsinkieliset) vuosina 2011, 2013 ja 2015 aluehallintovirastojen aluejaon mukaan

Taulukko 4.5.3. Perusopetuksen 7–9 ja 1–9 luokkien alle ja yli 300 oppilaan koulut (pl. ruotsinkieliset) vuosina 2011, 2013 ja 2015 aluehallintovirastojen aluejaon mukaan

Taulukko 4.5.4. Vuosiluokkien 1–6 oppilasmäärä ja muutos aluehallintovirastojen aluejaon mukaan maakunnittain vuosina 2011, 2013 ja 2015 (20.9.)

Taulukko 4.5.5. Vuosiluokkien 7–9 oppilasmäärä ja muutos aluehallintovirastojen aluejaon mukaan maakunnittain vuosina 2011, 2013 ja 2015 (20.9.)

Taulukko 4.6.1. Ennuste alakouluikäisten määrän kehittymisestä aluehallintovirastojen aluejaon mukaan maakunnittain 2015–2025, vertailu vuoteen 2014

Taulukko 4.6.2. Ennuste yläkouluikäisten määrän kehittymisestä aluehallintovirastojen aluejaon mukaan maakunnittain 2015–2025, vertailu vuoteen 2014

Taulukko 4.7.1. Kuljetusedun saavien peruskoulun oppilaiden osuus oppilaista vuosina 2011, 2013 ja 2015 sekä muutos aluehallintovirastojen aluejaon mukaan

Taulukko 4.7.2. Kuljetusedun saavien peruskoulun yleisopetuksen ja erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden osuus oppilaista vuosina 2011, 2013 ja 2015 sekä muutos aluehallintovirastojen aluejaon mukaan

Taulukko 4.8.1.  Perusopetuksen (pl. ruotsinkielinen) saavutettavuus (%) maakunnittain 2015, muutos vuosiin 2011 ja 2013

Taulukko 4.8.2. Perusopetuksen (pl. ruotsinkielinen) saavutettavuus (%) kuntaryhmittäin vuonna 2015