Kuviot ja taulukot

Valtakunnallinen arviointi

Nuorten mielenterveys ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

 

Kuviot

Kuvio 15.6.1. Opiskelijoille tarjolla olevien palvelujen riittävyys terveydenhoitajien ja lääkäreiden arvioimana (n = 315).

Kuvio 15.7.1. Peruskoulujen käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut lukuvuosina 2008–2009, 2010–2011, 2012–2013 ja 2014–2015.

Kuvio 15.7.2. Lukioiden käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut lukuvuosina 2007–2008, 2011–2012 ja 2013–2014.

Kuvio 15.7.3. Ammatillisten oppilaitosten käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut lukuvuosina 2007–2008, 2011–2012 ja 2013–2014.

 

Taulukot

Taulukko 15.5.1. Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuosina 2013–2015.

Taulukko 15.5.2. Terveydenhoitajalla käynnit, muuten kuin terveystarkastuksessa. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 15.5.3. Terveydenhoitajalle pääsyn helppous (muuten kuin terveystarkastukseen). Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 15.5.4. Lääkärillä käynnit, muuten kuin terveystarkastuksessa. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 15.5.5. Lääkärille pääsyn helppous (muuten kuin terveystarkastukseen). Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 15.5.6. Kuraattoripalvelujen käyttö. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 15.5.7. Kuraattorille pääsyn helppous. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 15.5.8. Psykologipalvelujen käyttö. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 15.5.9. Psykologille pääsyn helppous. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 15.5.10. Kohtalaisesti tai vaikeasti ahdistuneiden nuorten opiskeluhuoltopalvelujen käyttö. Vakioimattomat prosenttiosuudet perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. opiskelijoista vuonna 2015.

Taulukko 15.6.1. Opiskelijoille tarjolla olevat palvelut, niiden riittävyys ja määrän muutos viimeisten kahden vuoden aikana (2014–2015) opiskeluterveydenhuollon vastuuhenkilöiden arvioimana (n = 78).

Taulukot 15.7.1., 15.7.2., 15.7.3. ja 15.7.4. peruskoulujen käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut lukuvuosina 2008–2009, 2010–2011, 2012–2013 ja 2014–2015 AVI-alueittain.

Taulukot 15.7.5.,  15.7.6., 15.7.7., 15.7.8., 15.7.9.. 15.7.10., 15.7.11. ja 15.7.12. Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut lukuvuosina 2007–2008, 2011–2012 ja 2013–2014 AVI-alueittain.

Taulukko 15.7.13. Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen (tuntia viikossa / 100 oppilasta) mediaanit peruskouluissa lukuvuonna 2014–2015.

Taulukot 15.7.14 ja 15.7.15. Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstömitoituksen tunnuslukujen (tuntia viikossa / 100 oppilasta) mediaanit lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa lukuvuonna 2013–2014.