Lukiokoulutuksen saavutettavuus

Valtakunnallinen arviointi

Millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla lukiokoulutusta?

Lukiokoulutuksen maantieteellinen saavutettavuus oli edelleen melko hyvä. Itä-Suomen ja Lapin alueen nuorilla tilanne oli heikoin.

Lukiokoulun saavutettavuutta arvioitaessa mitattiin, millä etäisyydellä alueen 16-vuotiaille on tarjolla lukiokoulutusta, johon haetaan yhteishaussa. Manner-Suomen lukiokoulutuksen saavutettavuus 10 kilometrin etäisyydellä laski lähes kaikilla alueilla hieman verrattuna aiempiin tarkasteluvuosiin. Käytettäessä 30 kilometrin etäisyyttä saavutettavuus pysyi lähes samana, joillakin alueilla jopa hieman parani. (Taulukko 6.5.1.).

Manner-Suomessa noin 85 prosenttia peruskoulun päättäneistä asui korkeintaan 10 kilometrin etäisyydellä lukiokoulutuksen opetuspaikasta. Verrattuna aiempiin vuosiin lukiokoulutuksen 10 kilometrin saavutettavuus parani 0,5 prosenttiyksikköä Pohjois-Suomen alueella. Itä-Suomen alueen saavutettavuus oli kuitenkin yli 10 prosenttiyksikköä ja Lapin saavutettavuus yli 5 prosenttiyksikköä alle Manner-Suomen keskiarvon. Etelä-Suomen alueen lukiokoulutuksen saavutettavuus oli vähäisestä laskusta huolimatta erinomainen ja ylitti ainoana Manner-Suomen keskimääräisen arvon. (Taulukko 6.5.1.).

Lukiokoulutuksen saavutettavuuserot tasaantuivat kun tarkasteluetäisyys oli 30 kilometriä. Vuonna 2015 Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin alueiden lukiokoulutuksen saavutettavuus jäi alle Manner-Suomen keskiarvon. Aiemmin vain pohjoisten alueiden saavutettavuus jäi alle Manner-Suomen keskiarvon.

Lukiokoulutuksen saavutettavuus on pysynyt 30 kilometrin tarkasteluvälillä ennallaan eli sitä voidaan edelleen pitää melko hyvänä lähes koko Suomessa. Runsasväkisimmillä alueilla lukiot ovat helposti nuorten saavutettavissa. Haja-asutusalueilla oppilaitos sijaitsi yli 10 kilometrin etäisyydellä joka neljännen tai viidennen nuoren asuinpaikasta, mutta oli varsin hyvin saavutettavissa 30 kilometrin etäisyydellä. (Taulukko 6.5.1.).

Manner-Suomen kartoilla (Kartta 6.5.1.) havainnollistetaan toisen asteen koulutuksen maantieteellistä saavutettavuutta 10 kilometrin etäisyydellä nuoren asuinpaikasta. Suomessa oli 35 kuntaa, joissa ainoallakaan kunnan 16-vuotiaalla nuorella ei ollut lukiokoulutusta 10 kilometrin etäisyydellä kodistaan. Vuonna 2013 vastaava luku oli 30 kuntaa. Koko maassa 61 kunnassa oli 16-vuotiailla hyvät mahdollisuudet tavoittaa lukiokoulutus. Vuonna 2013 vastaava luku oli 67 kuntaa.

Taulukko 6.5.1. Lukiokoulutuksen saavutettavuus enintään 10 ja 30 kilometrin etäisyydellä alueittain vuosina 2011, 2013 ja 2015

Kartta 6.5.1. Lukiokoulutuksen saavutettavuus

Tässä sisältölohkossa ei vielä ole sisältöä.