Opiskelupaikkajakauma sukupuolen mukaan

Valtakunnallinen arviointi

Kuinka opiskelupaikat jakaantuivat sukupuolen mukaan?

Lukiokoulutus oli tyttöjen ja ammatillinen poikien juttu, vieläkin.

Perusopetuksen päättäneistä oli vuonna 2015 poikia 51,5 prosenttia. Alueittainkin tarkasteltuna poikia oli peruskoulun päättäneistä enemmistö. Lukiopaikan vastaanottaneista tytöt olivat enemmistönä 61,5 prosentilla, kun poikia oli vain 38,5 prosenttia. Alueittain tarkasteltuna poikien osuus vaihteli Etelä-Suomen 39,3 prosentin ja Lapin 35,7 prosentin välillä. Lukio on siis yhä tyttöjen koulu, Lapin alueen tyttöjen 64,3 prosentin osuus oli edelleen suurin. (Taulukko 6.9.1.).

Ammatillisen koulutuksen aloitti lukiota tasaisemmin tyttöjä ja poikia, joskin vaihtelu on yhteensä edelleen suurta. Pojat olivat enemmistönä 56,8 prosentilla, kun tyttöjä oli vain 43,2 prosenttia. Alueittain tarkasteltuna tilanne on hyvin samankaltainen. Eroja tulisi todennäköisesti esiin koulutusalakohtaisissa tarkasteluissa.

Taulukko 6.9.1. Toisen asteen koulutuksen aloittavat opiskelijat vuonna 2015 alueittain ja sukupuolen mukaan (yhteishaussa hakeneet opiskelijat)