Tietolähteet

Valtakunnallinen arviointi

Toisen asteen koulutuksen saavutettavuus

Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (630/1998)

Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta (48/1997)

Lukiolaki (629/1998)

Suomen perustuslaki (731/1998)

Aluehallintovirastot. Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opetuspisteiden paikkatiedot (12.1.2015)

Aluehallintovirastot. Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opetuspisteiden määrien muutokset (12.1.2015)

Opetushallitus. Opetushallinnon tilastopalvelu vipunen.fi. Tiedot yhteishausta.

Tilastokeskus. Karttaruuduttainen väestöaineisto (31.12.2014)

Tilastokeskus. Väestöennuste (30.10.2015)

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2013. Aluehallintovirastojen suorittama toimialansa peruspalvelujen arviointi. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 14/2014.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma, 29.5.2015