Tiivistelmä

Valtakunnallinen arviointi

Toisen asteen koulutuksen saavutettavuus

Toisen asteen koulutuksen alueellinen saavutettavuus on suomalaisen osaamisen ja hyvinvoinnin kannalta oleellinen asia. Nuorista aikuisista (20–24 -vuotiaista) on yhä lähes joka viides ilman perusopetuksen jälkeistä toisen asteen tutkintoa. Tällä hetkellä toisen asteen koulutuksen aloitusiässä olevien 16-vuotiaiden määrässä on lievä notkahdus, mutta 16-vuotiaiden määrän ennustetaan lähtevän kasvuun jälleen vuonna 2018 ja ylittävän nykyisen tason vuonna 2020.

Toisen asteen koulutuksen alueellinen saavutettavuus on kokonaisuudessaan hieman heikentynyt aiemmasta. Lukiokoulutus on hieman paremmin tavoitettavissa kuin ammatillinen koulutus. Manner-Suomessa on alle 10 kilometrin etäisyydellä asuinpaikasta tarjolla lukiokoulutusta 85 prosentille ja ammatillista koulutusta 78 prosentille peruskoulun päättäneistä. Vähintään kolmen ammatillisen koulutusalan opetuspiste alle 10 kilometrin etäisyydellä asuinpaikasta on tarjolla 70 prosentille peruskoulun päättäneistä. Sekä lukiokoulutuksen että ammatillisen koulutuksen saavutettavuus alle 10 kilometrin etäisyydellä asuinpaikasta on pääosin jälleen hieman heikentynyt edellisiin vuosiin verrattuna.

Alueelliset erot ovat varsin suuria. Lukiokoulutusta on tarjolla alle 10 kilometrin etäisyydellä Etelä-Suomessa 90 prosentille nuorista, mutta Itä-Suomessa vain 73 prosentille ja Lapissa 80 prosentille nuorista. Ammatillisen koulutuksen alueelliset saavutettavuuserot vaihtelevat Etelä-Suomen alueen 88 prosentista Itä-Suomen 62 prosenttiin. Kolmen ammatillisen koulutusalan opetuspisteen osalta Etelä-Suomessa asuvien valinnanmahdollisuudet ovat edelleen varsin hyvät. Heikoin tilanne on Itä-Suomen nuorilla, 55 prosenttia sekä Pohjois- ja Länsi- ja Sisä-Suomen alueiden nuorilla, 61 prosenttia.

Lukiokoulutukseen haetaan valtakunnallisesti enemmän kuin ammatilliseen koulutukseen. Ammatilliseen koulutukseen hakijoista lähes puolet on päättänyt perusopetuksen ennen hakuvuotta. Lukiokoulutuksen opiskelupaikan vastaanottaneista lähes 62 prosenttia on tyttöjä. Ammatillisessa koulutuksessa tyttöjen osuus on noin 43 prosenttia. Lukio on entistä enemmän tyttöjen ja ammatillinen koulutus poikien valinta.

 

Aluehallintovirastojen alueellisten arviointien tiivistelmät

Etelä-Suomi
Itä-Suomi
Lappi
Lounais-Suomi
Länsi- ja Sisä-Suomi
Pohjois-Suomi