Tillgängligheten till svenskspråkig utbildning på andra stadiet

Utvärderingens innehåll

  • Tillgänglighet till gymnasieutbildning
  • Tillgänglighet till yrkesutbildning
  • Tillgänglighet till yrkesutbildning inom tre utbildningsområden
  • Erhållande av studieplats på andra stadiet via gemensam ansökan
  • Studieplatser enligt kön