Utvärderingsgruppen

utvärdering gällande biblioteksväsendet

UTVÄRDERINGSGRUPP Överinspektör för bildningsväsendet, SVM Marjariitta Viiri, tfn +358 295 018 823, marjariitta.viiri@avi.fi 

Överinspektör för bildningsväsendet, FM Susanne Ahlroth, tfn +358 295 018 762, susanne.ahlroth@avi.fi

Överinspektör för bildningsväsendet, FM Päivi Almgren, tfn +358 295 018 300, paivi.almgren@avi.fi

Överinspektör för bildningsväsendet, FM Eeva Hiltunen, tfn +358 295 016 513, eeva.hiltunen@avi.fi

Överinspektör för bildningsväsendet, SVM Satu Ihanamäki, tfn +358 295 017 395, satu.ihanamaki@avi.fi

Överinspektör för bildningsväsendet, SVM Kristiina Kontiainen, tfn +358 295 016 538, kristiina.kontiainen@avi.fi

Överinspektör för bildningsväsendet SVM Merja Kummala-Mustonen, tfn +358 295 017 552, merja.kummala-mustonen@avi.fi

Specialplanerare, SVM Marjaterttu Kursu, tfn 040 488 0479, marjaterttu.kursu@avi.fi