Vuorohoidossa olevat esiopetusoppilaat

Valtakunnallinen arviointi

Vuorohoidossa olevien esiopetusoppilaiden määrä

Vuorohoidossa olevat ovat lähes kaikki esiopetuksessa.

Ilta-, viikonloppu- ja ympärivuorokautinen päivähoito on tarkoitettu lapsille, joiden molemmat vanhemmat ovat säännöllisesti vuorotyössä tai opiskelevat iltaisin. Vuorohoidossa hoitoaika muodostuu vanhempien etukäteen toimittaman työvuoroluettelon tai oppilaitoksen opiskeluohjelman mukaan. Vanhemman vapaa-, loma- tai sairaspäivinä ei tarjota vuorohoitoa. Viime vuosina vuorohoidon tarve tuntuu kunnissa lisääntyneen, mikä johtuu huoltajien epäsäännöllisistä työajoista ja pätkätöistä sekä ehkä vielä samanaikaisesta opiskelusta. Kyselyssä selvitettiin ainoastaan vuorohoidossa olevien esiopetukseen osallistumista, ei vuorohoidon määrää.

Suurin osa vastanneista kunnista järjesti vuorohoitoa, vain joka kymmenennessä kunnassa vuorohoitoa ei ollut järjestetty.

Syksyllä 2015 oli vastanneiden kuntien mukaan vuorohoidossa olevien esiopetusikäisten määrä vajaa 2 000 lasta. Heistä esiopetukseen osallistuivat pääsääntöisesti lähes kaikki, noin 97 prosenttia esiopetusoppilaista. Ero johtunee siitä, että vaikka kunnat järjestävät tarvittaessa lapselle vuorohoitopaikan, sen käyttöä ei seurata ja tilanne muutonkin vaihtelee.

Ruotsinkielisten osuus vuorohoidossa olevista esiopetusikäisistä oli noin yksi prosentti.