Yhteishaun kautta toisen asteen koulutuspaikkaa hakeneet

Valtakunnallinen arviointi

Kuinka moni yhteishaussa hakeneista sai opiskelupaikan?

Lukiokoulutukseen haettiin enemmän kuin ammatilliseen koulutukseen. Ammatilliseen koulutukseen haki jälleen suuri joukko aiemmin kuin hakuvuonna peruskoulun suorittaneita.

Toisen asteen koulutuksen saavutettavuutta arvioitaessa tarkasteltiin, kuinka suuri osa yhteishaussa hakeneista otti vastaan opiskelupaikan. Arvioinnin lähteinä käytettiin koulutuksia, joihin haettiin varsinaisessa haussa vuonna 2015. Tiedot haettiin suoraan perusopetuksesta hakeneista sekä aiemmin perusopetuksen päättäneistä hakijoista. Lähteinä käytettiin hakijoiden osalta opetushallinnon Vipunen-tilastopalvelua sekä perusopetuksen päättäneiden osalta Tilastokeskuksen keräämiä tilastoja.

Manner-Suomessa päätti perusopetuksen vuonna 2015 yhteensä 57 955 oppilasta, mikä oli vain 297 oppilasta vähemmän kuin vuonna 2014. Perusopetuksen vuonna 2015 päättäneistä samana vuonna 54,8 prosenttia haki ensisijaisesti lukiokoulutukseen ja 44,2 prosenttia haki ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen. Yksi prosentti oppilaista ei osallistunut yhteishakuun. (Taulukko 6.8.1.).

Ensisijaisesti lukiokoulutukseen haki Manner-Suomessa yhteensä 33 163 nuorta, joista 4,3 prosenttia oli päättänyt perusopetuksen ennen vuotta 2015. Lukiokoulutukseen haettiin perusopetuksen päättymisvuonna noin 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin ammatilliseen koulutukseen. Myös vuonna 2013 ensisijaisia hakijoita lukiokoulutukseen oli enemmän kuin ammatilliseen koulutukseen. Vuonna 2011 taas ammatillinen koulutus oli suositumpaa. Suoraan peruskoulusta lukiokoulutukseen hakeneista nuorista 92,3 prosenttia vastaanotti lukiokoulutuspaikan, mikä on samaa luokkaa kuin vuonna 2013. Lukiokoulutukseen pääsi maanlaajuisesti suunnilleen yhtä helposti, eli yli 90 % ensisijaisista hakijoista suoraan perusopetuksesta sai opiskelupaikan joka puolella maata. Aiemmin perusopetuksen päättäneistä hakijoista lukiokoulutuspaikan sai noin puolet, Lapissa lähes neljä viidestä. (Taulukko 6.8.1.).

Ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen haki Manner-Suomessa yhteensä 46 050 nuorta, joista 44,4 prosenttia oli päättänyt perusopetuksen ennen vuotta 2015. Perusopetuksen samana vuonna päättäneitä ensisijaisia hakijoita oli 25 597 nuorta. Suoraan peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen hakeneista nuorista 91,3 prosenttia vastaanotti koulutuspaikan, mikä oli 6,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2013. Muualta kuin peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen ensisijaisesti hakevien osuus on noussut vuosi vuodelta, tosin heistä opiskelupaikan otti vuonna 2015 vastaan vain 52,4 prosenttia, mikä oli kuitenkin 11,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2013. Ammatilliseen koulutukseen pääsy vaihteli maanlaajuisesti niin, että vaihteluväli koulutuksen aloittamisessa oli 7,5 prosenttiyksikköä. Suurin osa ensisijaisesti hakeneista aloitti Itä-Suomessa ja vähäisin määrä Lapissa. (Taulukko 6.8.2.).

Taulukko 6.8.1. Yhteishaussa vuonna 2015 lukiokoulutukseen suoraan perusopetuksesta ja muualta hakeneet sekä paikan vastaanottaneet alueittain

Taulukko 6.8.2. Yhteishaussa vuonna 2015 ammatilliseen koulutukseen suoraan perusopetuksesta ja muualta hakeneet ja paikan vastaanottaneet alueittain