Yleistä arvioinnista

Mikä on peruspalveluiden arviointi?

Peruspalvelujen saatavuuden arviointi on aluehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä. Arvioinnilla seurataan, valvotaan ja arvioidaan peruspalvelujen saatavuuden yhdenvertaista toteutumista koko maassa. Arviointi tehdään joka toinen vuosi. 

Missä tilassa ovat maamme varhaiskasvatus, kulttuuripalvelut, kirjastot, nuorisotoimi, liikunta, lastensuojelu, eläinlääkintä ja pelastustoimi. Tähän pyrkii vastaamaan peruspalvelujen arviointi 2019.

Vuotta 2019 koskevan peruspalvelujen saatavuuden arvioinnin kohteet ovat seuraavat:

  • Viittomakieliset ja coda-lapset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
  • Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen tai yksityisesti sijoitettujen lasten opetus
  • Kulttuuripalvelut - kunnan kulttuuripalvelujen saatavuus ja resurssit
  • Kirjastotilat - kirjastolain edellyttämät tilojen käytettävyys, saatavuus ja tarkoituksenmukaisuus
  • Liikuntapaikkojen fyysinen saavutettavuus - kunnan perusliikuntapaikkojen sijainti, määrä ja esteettömyys
  • Kuntien nuorille suunnattujen palvelujen riittävyys
  • Eläinlääkäripalvelujen saatavuus
  • Eläinlääkäripalvelujen saatavuus - päivystys
  • Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta - saatavuus
  • Pelastustoiminnan nopean avun saanti

 

Lisätietoja:

Aineisto on julkaistu PATIO-alustalla www.patio.fi

Arvioinnista yleensä / kehittämispäällikkö Olli Aulaskari, puh. 0295 017 533, etunimi.sukunimi@avi.fi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto