Kirjastotilat

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Miten kirjastotilat ovat muuttuneet verrattuna vuoden 2009 tilanteeseen?

Kirjastojen toimipaikat ovat vähentyneet, ja tilakustannukset ovat nousseet. Kirjastojen sijainti suhteessa muihin asiointipaikkoihin on heikentynyt. Omatoimiaukioloajat ovat tulleet kirjastoihin, ja ne aukiolotunnit, jolloin henkilökunta on paikalla, ovat vähentyneet.

Toimipaikat

Kiinteiden toimipaikkojen määrä Etelä-Suomen alueella on vähentynyt 10 prosenttia 10 vuodessa. Eniten kiinteät toimipaikat ovat vähentyneet Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson alueella. Kirjastoautojen määrä on vähentynyt samassa ajassa niin ikään 10 prosenttia. (Taulukko 5.6.1.1.)

Aluehallintoviraston kyselyssä 51 prosenttia Etelä-Suomen kunnista ilmoitti, että niiden alueella on lähikirjastoja.

 

Tilakustannukset, kunto ja sijainti

Tilakustannukset ovat kasvaneet huomattavasti enemmän kuin kirjaston muut kustannukset. Joillain alueilla henkilöstö- ja aineistokustannukset ovat jopa pienentyneet tilakustannusten kasvaessa. Tilakustannusten kasvu on ollut Etelä-Suomessa jyrkintä pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Karjalassa. Pääkaupunkiseudulla kustannuksia ovat nostaneet mm. kirjastojen sijoittelu kauppakeskuksiin sekä Oodin valmistuminen. (Taulukko 5.6.1.2 .).

Kirjastotilojen kuntoa on pääosassa kuntia ylläpidetty. Lähes joka kolmannessa Etelä-Suomen kunnassa oli rakennettu uusia kirjastotiloja ja joka neljännessä oli peruskorjattu tiloja viimeisen 10 vuoden aikana. Muita pieniä remontteja ja kalustemuutoksia on tehty kahdessa kolmasosassa kirjastoja. Toimitiloja, joihin ei ollut tehty muutoksia, oli samassa suhteessa kuin muualla Suomessa eli 7 prosenttia.

 

Kymmenen vuotta sitten joka kymmenes kirjasto ei sijainnut muiden palvelujen välittömässä läheisyydessä. Vuoden 2019 kyselyssä viidennes kirjastoista ilmoitti, ettei kirjaston välittömässä läheisyydessä ole muita palveluja. Tämän perusteella kirjastojen sijainti on heikentynyt. 

 

Aukioloajat

Omatoimiaukioloajan myötä kirjastojen aukiolotunnit ovat lisääntyneet enimmillään jopa 81 prosenttia kymmenessä vuodessa. Omatoimiaukiolon myötä ne aukiolot, jolloin henkilökunta on palvelemassa, ovat vähentyneet muualla Etelä-Suomessa paitsi pääkaupunkiseudulla. Enimmillään palvelutunnit ovat vähentyneet viidenneksen Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä. (Taulukko 5.6.1.3.)

Taulukko 5.6.1.1 Pää- ja sivukirjastojen sekä kirjastoautojen määrät ja näiden muutos-% vuosina 2009 ja 2019 Etelä-Suomessa.

Taulukko 5.6.1.2 Tila-, henkilöstö- ja kirjastoaineistokulujen muutos 2010–2019 ja samat kulut asukaskohtaisina vuonna 2019.

Taulukko 5.6.1.3 Aukiolotunnit, jolloin henkilökunta on paikalla, vuosina 2014 ja 2019 ja tämän muutosprosentti, aukiolotunnit yhteensä 2014 ja 2019 ja tämän muutosprosentti ja omatoimiaukioloajan osuus aukioloajasta vuonna 2019.