Eläinlääkäripalvelujen saatavuus

Valtakunnallinen arviointi

Missä julkiset eläinlääkärivastaanotot sijaitsevat?

Manner-Suomessa on 222 kunnallista eläinlääkärin vastaanottoa, jotka sijaitsevat 203:ssa (69 %) Manner-Suomen kunnassa. (Kartta 8.6.1.)

Julkisia, kunnan ylläpitämiä eläinlääkärin vastaanottoja on lähes jokaisella yhteistoiminta-alueella, pois lukien ne muutamat yhteistoiminta-alueet, jotka hankkivat eläinlääkäripalvelut yksityiseltä toimijalta tai Yliopistolliselta eläinsairaalalta. Tiheimmin vastaanottoja näyttää olevan Etelä-Suomen väestötiheillä alueilla sekä Länsi-Suomen rannikkoalueilla. Kuntaliitosten myötä osa kunnista on lakkauttanut liitettyjen kuntien vastaanottoja ja keskittänyt kunnaneläinlääkärit yhdelle vastaanotolle. Osa yhteistoiminta-alueista on edelleen halunnut säilyttää pieniä vastaanottoja liitettyjen kuntien alueilla.

Kartta 8.6.1. Kunnaneläinlääkäreiden vastaanotot Suomessa.