Eläinlääkäripalvelujen saatavuus

Valtakunnallinen arviointi

Missä yksityiset seura- ja harraste-eläimiä hoitavat eläinlääkärit sijaitsevat?

Yksityisiä eläinlääkäripalveluja tarjoavia vastaanottoja tai kotikäyntejä tekeviä eläinlääkäreitä on eniten suurimmissa kaupungeissa sekä näiden ympäryskunnissa. Hevosklinikoita toimii yleensä isompien raviratojen yhteydessä ja perinteisillä hevostiheillä alueilla. Hevosia myös kuljetetaan pitkiä matkoja hoitoon halutulle klinikalle.

Arvioinnissa on tarkasteltu kunnittain sekä kiinteiden hevos- ja pieneläinvastaanottojen että kunnassa asuvien, vain koti- ja tallikäyntipalveluja tekevien eläinlääkäreiden lukumääriä. Liikkuvia palveluita saatetaan tarjota laajallakin alueella, joten todellinen toiminta-alue voi olla huomattavasti laajempi kuin vain eläinlääkärin asuinkunta. (Kartta 8.9.1.)

Seitsemässä Suomen väkiluvultaan suurimmassa kaupungissa on myös lähes samassa järjestyksessä eniten seura- ja harraste-eläimiä hoitavia eläinlääkäripalveluja. Näiden jälkeen pääkaupunkiseudun ympäryskunnat ohittavat palveluntarjoajien määrässä mitattuna seuraavat asukasluvuiltaan suuremmat kaupungit. Harvaan asutuilla alueilla, esimerkiksi Kainuussa, yksityisiä palveluja ei ole saatavilla juuri lainkaan. Voidaan siis arvioida, että seura- ja harraste-eläimiä hoitavat yksityiset eläinlääkäripalvelut ovat keskittyneet niille alueille, joilla kysyntä on suurinta, mutta palvelut eivät kata koko maata.   

Kartta 8.9.1. Yksityisten seura- ja harraste-eläimiä hoitavien eläinlääkärien kuntakohtaiset lukumäärät.