Eläinlääkäripalvelujen saatavuus

Valtakunnallinen arviointi

Missä yksityiset tuotantoeläimiä hoitavat eläinlääkärit sijaitsevat?

Yksityisiä, joko pelkästään tai seura- ja harraste-eläinten lisäksi tuotantoeläimiä hoitavia eläinlääkäreitä on koko maassa noin 100. Yksityisten tuottamia terveydenhuoltopalveluja on saatavilla ympäri maata.  

Yksityisten tuotantoeläinlääkärien työpanos kuluu pääosin ennalta sovittuun työhön, eikä tätä resurssia ole käytettävissä kiireelliseen praktiikkaan varsinkaan päivystysaikana. Tuotantoeläimet hoidetaan aina niiden pitopaikassa, joten palvelu ei rajaudu pelkästään eläinlääkärin asuinkuntaan, vaan toiminta-alue voi olla hyvin laaja. Erityisesti terveydenhuoltotyötä tehdään osittain myös etäpalveluna tilan tuloksia seuraamalla, jolloin palvelua voidaan tarjota jopa maanlaajuisesti eikä etäisyys tilalle ole oleellinen tekijä.