Kuvat ja taulukot

Valtakunnallinen arviointi

Peruspalvelujen vuotta 2015 koskevan arvioinnin toimintaympäristön kuvaus

Lapset ja nuoret -teema

Kuvio 23. Päivähoito-, esiopetus- ja peruskouluikäisten sekä toisen asteen koulutusikäisten osuus, % väestöstä AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 24. Lapsiperheet, % perheistä AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 25. Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 26. Lasten pienituloisuusaste AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2012

Kuvio 27. Elatustukea saaneet lapset, % 0-17 –vuotiaista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 28. Itsemurhakuolleisuus 20-34 -vuotiailla/100 000 vastaavanikäistä kohti AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 29. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 –vuotiaat, % vastaanaikäisestä väestöstä AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2013

Kuvio 30. Nuorisotyöttömät, % 18-24 –vuotiaasta työvoimasta AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 31. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16-24 –vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 32. Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneita lapsiperheitä, kunnan kustantamat palvelut AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 33. Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat vuoden aikana / 1 000 alle 18 –vuotiasta AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 34. Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä AVI-alueittain ja maakunnittain Kuvio 35. Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-20 –vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 35. Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-20 –vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 36. Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleet olleet 0-17 –vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon mukaan, % vastaavanikäisestä väestöstä AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2014

Kuvio 37. Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2013

Kuvio 38. Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kuvio 39. Niiden osuus koko maan 15-64 –vuotiaita, jotka eivät pysty juoksemaan 100 metriä levähtämättä, %

Kuvio 40. Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kuvio 41. Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kuvio 42. Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonaa 2013 (Kouluterveyskysely)

Kuvio 43. Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kuvio 44. Tupakoi päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kuvio 45. Tupakoi päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kuvio 46. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kuvio 47. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kuvio 48. Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kuvio 49. Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista AVI-alueittain ja maakunnittain vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

 

Kartta 31. Lapsiperheet, % perheistä vuonna 2014

Kartta 32. Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista vuonna 2014

Kartta 33. Lasten pienituloisuusaste vuonna 2012

Kartta 34. Elatustukea saaneet lapset, % 0-17 –vuotiaista vuonna 2014

Kartta 35. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 –vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä vuonna 2013

Kartta 36. Nuorisotyöttömät, % 18-24 –vuotiaasta työvoimasta

Kartta 37. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16-24 –vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä vuonna 2014

Kartta 38. Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneita lapsiperheitä, kunnan kustantamat palvelut vuonna 2014

Kartta 39. Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat vuoden aikana / 1 000 alle 18 –vuotiasta vuonna 2014

Kartta 40. Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä vuonna 2014

Kartta 41. Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-20 –vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä vuonna 2014

Kartta 42. Huostassa vuoden aikana olleet 0-17 –vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä vuonna 2014

Kartta 43. Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1.

ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2013

Kartta 44. Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kartta 45. Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kartta 46. Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kartta 47. Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kartta 48. Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kartta 49. Tupakoi päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kartta 50. Tupakoi päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kartta 51. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kartta 52. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kartta 53. Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)

Kartta 54. Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuonna 2013 (Kouluterveyskysely)