Väestötiedot

Valtakunnallinen arviointi

Peruspalvelujen vuotta 2015 koskevan arvioinnin toimintaympäristön kuvauksen yleinen kuvaus

Väestötietojen kuvauksen sisältö

  • Väestön ikäjakauma
  • Huoltosuhde
  • Ruotsinkielinen väestö
  • Ulkomaalaisväestö
  • Väestöennuste
  • Muuttoliike
  • Väestön koulutus
  • Työttömyys
  • Sairastavuus