Liitetaulukot

Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Kunnallisten palvelujen hoitoa koskevat kysymykset eri toimialoilla vuosien 1996, 2000, 2004, 2008, 2011 ja 2015 kuntalaiskyselyissä. (lkm:t)

Liitetaulukko 2. Kunnallisia palveluja käyttäneiden kuntalaisten osuudet kyselyyn vastanneista vuosien 1996, 2000, 2004, 2008, 2011 ja 2015 KuntaSuomi 2004 – ja ARTTU-kuntalaiskyselyissä (%).(Palvelut sektoreittain ja palvelun käytön yleisyyden v. 2015 mukaisessa suuruusjärjestyksessä)

Liitetaulukko 3. Palvelua käyttäneiden arviot kunnallisten palvelujen hoidosta vuosina 1996, 2000, 2004, 2008, 2011 ja 2015. (% vastanneista pitää ko. palvelua melko tai erittäin hyvin hoidettuna). (Palvelut vuoden 2015 arvion mukaisessa suuruusjärjestyksessä)

Liitetaulukko 4. Kuntalaisten mielipiteet kunnallisten sosiaalipalvelujen hoidosta vuosina 1996, 2000, 2004, 2008, 2011 ja 2015. Palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäjien lukumäärät eri vuosina. (Palvelut vuoden 2015 käyttäjämäärien mukaisessa järjestyksessä)

Liitetaulukko 5. Kuntalaisten mielipiteet kunnallisten terveyspalvelujen hoidosta vuosina 1996, 2000, 2004, 2008, 2011 ja 2015. Palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäjien lukumäärät eri vuosina. (Palvelut vuoden 2015 käyttäjämäärien mukaisessa järjestyksessä)

Liitetaulukko 6. Kuntalaisten mielipiteet kunnallisten koulutuspalvelujen hoidosta vuosina 1996, 2000, 2004, 2008, 2011 ja 2015. Palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäjien lukumäärät eri vuosina. (Palvelut vuoden 2015 käyttäjämäärien mukaisessa järjestyksessä)

Liitetaulukko 7. Kuntalaisten mielipiteet kunnallisten sivistys- ja kulttuuripalvelujen hoidosta vuosina 1996, 2000, 2004, 2008, 2011 ja 2015. Palvelua käyttäneiden ja ei-käyttäjien lukumäärät eri vuosina. (Palvelut vuoden 2015 käyttäjämäärien mukaisessa järjestyksessä)