Liite 5.2.5. Liite asiakirjaan Tilinpäätös 2016, Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö (diaarinro ESAVI/2033/02.00.04/2017)

Aluehallintovirastojen tulostavoitteiden toteumat aluehallintovirastoittain vuosilta 2014-2016:

Aluehallintovirastojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet on esitetty varsinaisen tilinpäätösasiakirjan tekstiosuudessa kappaleessa 1.3.1. Toiminnan vaikuttavuus  (taulukot 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4. ja 1.3.5.).

Liite 5.2.5. Yhteenveto seurantamittareista v. 2014-2016, sivu 1

Liite 5.2.5. Yhteenveto seurantamittareista v. 2014-2016, sivu 2

Liite 5.2.5. Yhteenveto seurantamittareista v. 2014-2016, sivu 3

Liite 5.2.5. Yhteenveto seurantamittareista v. 2014-2016, sivu 4

Liite 5.2.5. Yhteenveto seurantamittareista v. 2014-2016, sivu 5

Liite 5.2.5. Yhteenveto seurantamittareista v. 2014-2016, sivu 6

Liite 5.2.5. Yhteenveto seurantamittareista v. 2014-2016, sivu 7

Liite 5.2.5. Yhteenveto seurantamittareista v. 2014-2016, sivu 8

Liite 5.2.5. Yhteenveto seurantamittareista v. 2014-2016, sivu 9

Liite 5.2.5. Yhteenveto seurantamittareista v. 2014-2016, sivu 10

Liite 5.2.5. Yhteenveto seurantamittareista v. 2014-2016, sivu 11

Liite 5.2.5. Yhteenveto seurantamittareista v. 2014-2016, sivu 12

Liite 5.2.5. Yhteenveto seurantamittareista v. 2014-2016, sivu 13