Hallinto- ja kehittämispalvelut

Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut –vastuualueen (HAKE) toisena toimintavuonna vakiinnutettiin toiminta ja keskityttiin uudistamaan palveluja yhteistyössä aluehallintovirastojen ylimmän johdon, vastuualueiden ja johdon tukien kanssa. Yksikkörajat ylittävää yhteistyötä vahvistettiin palvelujen tuottamisen varmistamiseksi.

Vuoden aikana henkilöstön poistuma oli merkittävää ja asetettu htv-kehystavoite (127 htv:tä) alitettiin koko vuoden kertymän ollessa 125,8 henkilötyövuotta. Pääsääntöisesti uutta henkilöstöä ei rekrytoitu poistuneiden tilalle. Määräaikaisten rekrytointien sijaan uudistettiin ja tehostettiin toimintatapoja ja prosesseja sekä järjesteltiin palvelutuotantoa, mikä tarkoitti suurimmalle osalle henkilöstöä tehtäväkuvan muuttumista ja tarkistamista vuoden aikana. Vastuualueella valmisteltiin täydentyvä HAKE2019 -organisaatio- ja henkilöstösuunnitelma, jonka tavoitteena on tukea ja varmistaa toiminnan hallittu uudistaminen ja sopeuttaminen henkilöstön vähentyessä.

Vastuualueen toinen toimintavuosi oli ensimmäinen kokonainen talousarviovuosi. HAKEn nettomenot olivat noin 20,3 miljoonaa euroa, joka oli merkittävästi alle budjetoidun. Talousarvion toteuma oli 90,5 % ja siirtyvää erää jäi 2,1 miljoonaa euroa. Merkittävin ero suunniteltuun syntyi tietoyksikön toiminnassa. Valtorin käyttöpalvelumaksut olivat arvioitua pienemmät (n. 200 000 euroa) ja tietoyksikön vuoden 2016 useiden hankesalkkuun sisältyvien projektien käynnistyminen siirtyi vuodelle 2017, esimerkkinä Valtti-päätelaitepalvelun käyttöönottokustannukset 420 000 euroa. Lisäksi toiminnan budjetoimattomat tuotot olivat merkittävän isoja. Palkeiden palvelumaksujen toteutuma oli 145 000 euroa budjetoitua pienempi. Palkeiden tuottavuus on selkeästi paranemassa. Lisäksi budjetoitua suurempi henkilöstön eläköityminen lisäsi ylijäämää.

Vuoden 2016 VMBaro-työtyytyväisyyskyselyssä vastausprosentti vastuualueella oli 69,8, eli runsas kymmenen prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisvuonna. Kokonaistyytyväisyysindeksi nousi edellisvuodesta 0,2 yksikön verran ja oli nyt 3,56. Tyytyväisyys lisääntyi kahdeksasta osa-alueesta kaikilla lukuun ottamatta palkkausta ja työyhteisön toimintakulttuuria, joissa oli hienoista laskua. Koosteindekseistä johtajuusindeksi oli 3,38, innovointikyvykkyysindeksi 3,71 ja työyhteisöindeksi 3,78. Vastaajien oma arvio työhyvinvoinnistaan oli 7,9 (edellisvuonna 7,75).