Tase

Tase käsittää koko kirjanpitoyksikön. Taseen loppusumma oli 38 412 062,77 euroa.

VASTAAVAA

Käyttöomaisuutta ja muita pitkäaikaisia sijoituksia oli vuoden 2016 lopussa 3 055 592 euroa. Arvon huomattava kasvu johtui siitä, että maistraattien sähköinen asiointi ja asianhallinta -projektin (MERP-hanke) kulut (2.973.000 euroa) aktivoitiin taseeseen vuonna 2016.

Pitkäaikaisia saamisia oli 14 778 euroa. Saamiset koskivat Pohjois-Suomen aluehallintoviraston sekä Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintoviraston siirtokustannuslainoja. Ne vähenivät 10 842 eurolla vuodesta 2015.

Lyhytaikaisia saamisia oli 3,8 milj. euroa, josta myyntisaamisten osuus oli lähes 81 %. Muut lyhytaikaiset saamiset lisääntyivät valtion sisäisen laskutuksen johdosta.

Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat koostuivat maistraattikassojen saldoista yhteensä 43 084 euroa sekä valtion hoitoon jätettyjen vieraiden varojen talletuksista, joita oli yhteensä lähes 32 milj. euroa. Vieraiden varojen talletusten määrä putosi noin 4,5 milj. eurolla vuodesta 2015. Elisa Oyj:lle palautettiin joulukuussa lähes 3,4 milj euron talletus. Tämä selittää osaltaan vieraiden varojen määrän laskua. 

 

VASTATTAVAA

Kirjanpitoyksikön oma pääoma oli noin 31 milj. euroa. Vierasta pääomaa oli 70 milj. euroa, josta suurin yksittäinen osuus oli valtion hoitoon jätetyt vieraat varat, yhteensä 33 milj. euroa. Lomapalkkavelkaa oli 18,5 milj. euroa sekä ostovelkoja 5 milj. euroa.

Taseen vastattavaa puolella ei ollut erityisiä analysoitavia eriä.