Tilinpäätöksen viralliset liitteet

Liite 1. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus

Liite 1: Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus

Kirjanpitoyksiköllä ei mainittavaa tähän liitteeseen.

Liite 2. Nettoutetut tulot ja menot

Liite 3. Arviomäärärahojen ylitykset

Liite 4. Peruutetut siirretyt määrärahat

Liite 5. Henkilöstökulujen erittely

Liitteet 6-8.

Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset

Kirjanpitoyksiköllä ei ole esitettävää liitteellä 6.

Liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot

Kirjanpitoyksiköllä ei ole esitetäävää liitteellä 7.

Liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut

Kirjanpitoyksiköllä ei ole esitettävää liitteellä 8.

Liite 9. Talousarviotaloudesta annetut lainat

Liite 10. Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset

Liite 11. Taseen rahoituserät ja velat

Liite 12. Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut

Liitteet 13-17.

Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Kirjanpitoyksiköllä ei ole eriteltävää liitteellä 13.

Liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat

Kirjanpitoyksiköllä ei ole esitettävää tietoa liitteeseen 14.

Liite 15: Velan muutokset

Kirjanpitoyksiköllä ei ole valtion velkaa.

Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio

Kirjanpitoyksiköllä ei ole valtion velkaa 31.12.2016.

Liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot

Kirjanpitoyksiköllä ei ole esitettävää tietoa liitteeseen 17.