Toiminnallinen tehokkuus

Aluehallintovirastojen toiminnallisen tehokkuuden tunnuslukujen tavoitteet esitettiin virastojen strategisissa tulossopimuksissa kantelujen, alkoholilupien, ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisista asioista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luvista. Toiminnan tuottavuutta mitattiin ratkaisujen määrän ja niihin käytettyjen henkilötyövuosien suhdelukuna. Maksullisen toiminnan kannattavuuden tavoitteet asetettiin erikseen alkoholiluville, ympäristöluville sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luville. Taloudellisuuden tunnusluvut saatiin jakamalla kyseessä olevan toiminnan kustannukset ratkaistujen seurantakohteiden määrällä. Taloudellisuuden tunnusluvuille ei ole asetettu tavoitteita vuodelle 2016. Seurattavat suoritteet kattoivat 23 % aluehallintoviraston substanssitoimintaan käytetystä työajasta.