Virheitä ja väärinkäytöksiä koskeva yhteenvetotiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto -kirjanpitoyksikössä havaittiin valtion ja sen vastuulla oleviin varoihin kohdistuneita väärinkäytöksiä kahdessa tapauksessa.

Toisessa tapauksessa valtionavustusta oli käytetty osittain valtionapupäätöksen ehtojen vastaisesti (2.364 euroa). Tapaus koski opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusta. Toisessa tapauksessa oli kyseessä vuosia 2009 - 2013 koskeva syytteeseen johtanut väärinkäytös (10.474,64 euroa korkoineen), joka koski perustoimeentulotuen valtionosuutta.