Toiminnan tuottavuus

Tuottavuudelle asetetut tavoitteet saavutettiin kaikissa seurantakohteissa, eli kanteluissa ja alkoholiluvissa, sekä ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa asioissa. Tuottavuuden merkittävä kasvu alkoholiluvissa johtui uuden alkoholilain aiheuttamasta hetkellisestä jatkoaikailmoitusten ja vähittäismyyntilupien määrän kasvusta. Jatkoaikailmoitusten käsittely on summaarinen toimenpide ilman lupaharkintaa. Alko joutui hakemaan 5,5 % alkoholijuomien vähittäismyyntiluvan kaikkiin toimipaikkoihinsa ja koska nämä myymälät oli jo aiemmin hyväksytty, ei vähittäismyyntiluvan myöntäminen edellyttänyt lupaharkinnan tekemistä. Vähittäismyyntilupia myönnettiin myös anniskelulupien yhteyteen uutena mahdollisuutena ja näissä käytettiin kevyttä lupaharkintaa. Lupaharkintamenettelyn keveys johti siihen, että lupatoimintaan käytetty työpanos ei kasvanut samassa suhteessa lupamäärien kanssa.

Tuotettujen suoritteiden määrät suhteessa edellisvuoteen kasvoivat kanteluissa ja sosiaali- ja terveydenhuollon luvissa ja laskivat ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa asioissa. Samaan aikaan suoritteiden tuotantoon kohdistuva työpanos nousi jonkin verran jokaisen seurattavan suoritteen osalta. Sosiaali- ja terveydenhuollon luvat eriytettiin omiksi kokonaisuuksiksi ensimmäistä kertaa vuoden 2018 seurannassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuottavuuden tunnusluku sisältää lupien käsittelyyn käytetyn työajan, sekä lupien kpl-määrän. Tunnuslukuun ei sisälly ilmoituksenvaraisten asioiden käsittely, eikä itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnan rekisteröiminen. (Taulukko 1.4.1.)

Taulukko 1.4.1. Toiminnan tuottavuuden tunnusluvut ja perustiedot