Työsuojeluvalvonta työpaikkojen turvallisuuden ja työolosuhteiden kehittämisen tukena

Tuloksellisuus

Vuodelle 2018 asetetut keskeiset tulostavoitteet saavutettiin kokonaisuutena. Henkilöstön sitoutuminen tulossopimuksen tavoitteisiin näkyi saavutetussa erinomaisessa tuloksessa aiheuttaen kuitenkin henkilöstön kuormittumista. Resurssien väheneminen oli ennakoituakin suurempaa.

Vuonna 2018 työsuojelun vastuualueet tekivät yli 26 400 tarkastusta. Tarkastukset kohdistuivat noin 21 400 valvontakohteeseen. Tarkastuksista noin 89 % tehtiin työpaikoilla ja loput asiakirjojen perusteella.

Työsuojelun vastuualueiden tarkastustoiminnan yhtenäistäminen on edennyt vuoden 2018 aikana kehittämällä yhtenäistä valvonnan suunnittelua ja valvonnan valintoja toimialoittain. Valvonnan yhtenäistäminen on jatkumoa nelivuotiskauden alussa aloitetulle työsuojeluvalvonnan riskiperusteisuuden lisäämiselle. Toimintavuonna toteutettiin ensimmäistä yhteistä tulossopimusta.

Toimintavuonna kehitettiin ongelmaperusteisia ja monipuolisia valvontamenetelmiä, joissa hyödynnetään digitalisaatiota. Kehitettävien valvontamenetelmien tavoitteena on parantaa valvontatoiminnan vaikuttavuutta ja tuottavuutta. Tästä yhtenä esimerkkinä on psykososiaalisen kuormituksen valvonnan kehitystyö, joka on nyt pilotointivaiheessa.

Asiakaslähtöisessä palvelussa ja työsuojeluviranomaisen tavoitettavuudessa keskeisessä roolissa ovat toimiva verkkopalvelu ja valtakunnallisen puhelinneuvonnan toiminta. Vuonna 2015 uudistetun verkkopalvelun kävijämäärä on kasvanut noin 30 % vuosittain sekä käyttäjien että käyntikertojen määrällä mitattuna. Verkkopalvelussa vierailtiin vuoden aikana yli 1,7 miljoonaa kertaa. Puhelinneuvonta vastasi vuoden 2018 aikana 22 340 puheluun. Puhelinneuvonnan asiakastyytyväisyyskyselyssä saavutettiin jälleen erinomainen tulos asiakastyytyväisyyden ollessa 4,4 asteikolla 1-5. Valtakunnallinen puhelinneuvonta tehosti myös resurssien käyttöä ja lisäsi vastuualueiden välistä tiedonsiirtoa ja yhteistoimintaa.

Puhelinneuvonnan lisäksi asiakasyhteydenottoja tuli sähköpostitse, kirjeitse, suorina yhteydenottoina henkilöihin sekä fyysisinä käynteinä työsuojeluviranomaisen toimistolla. Kaikkiaan yhteydenottoja vuonna 2018 oli arviolta 35 000. Vastuualueet vastasivat kattavasti asiakaskysyntään. Asiakasaloitteisia tarkastuksia tehtiin noin 2 100.