Arviointien tulokset

Ympäristöministeriö ja valtiovarainministeriö asettivat 27.2.2019 selvityshankkeen, jonka tehtävänä oli laatia selvitys aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueiden prosesseista sekä toiminnasta ja tuloksellisuudesta. Ministeriöiden yhteisessä hankkeessa selvitettiin tarkemmin muun muassa ympäristölupavastuualueiden toimintaympäristöön ja sen muutoksiin (ml. tehdyt lainsäädäntömuutokset), voimavaroihin, toimintaprosesseihin sekä eri ympäristölupavastuualueilla käsiteltävänä oleviin asioihin ja niiden vaatimaan työpanokseen liittyviä kysymyksiä sekä vastuualueiden toiminnan tehokkuutta ja maksullisen toiminnan kannattavuutta. Selvityksellä kerättyjä tietoja hyödynnetään virastojen tulosohjauksessa ja johtamisessa. Selvityksen tulokset jaoteltiin tiedolla johtamisen ja tietojärjestelmien, töiden organisoinnin ja toimintatapojen, johtamisen, asiakaslähtöisyyden, maksuperusteiden ja maksuasetuksen, voimavarojen riittävyyden sekä lainsäädännön muutosehdotuksiin.