Aluehallintovirastojen seurantamittaristo

Strategiakaudella 2016-2019 aluehallintovirastojen tulostavoitteiden toteutumista seurataan seurantamittaristolla, joka sisältää seuraavat indikaattorit/mittarit:

  • yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ja niiden toteutumisen seurantaindikaattorit
  • toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet ja toteutumisen mittarit
  • vireille tulleet, ratkaistut ja vuoden lopussa vireillä olevat keskeiset suoritteet
  • muut seurantamittarit.