Tase

Tase käsittää koko kirjanpitoyksikön. Taseen loppusumma oli 32 042 019 euroa.

 

VASTAAVAA

Käyttöomaisuutta ja muita pitkäaikaisia sijoituksia oli vuoden 2019 lopussa 503 025 euroa. Muut pitkävaikutteiset erät olivat 665 057 euroa pienemmät kuin vuonna 2018. Arvon huomattava aleneminen johtui pääasiassa maistraattien sähköinen asiointi ja asianhallinta-projektille (MERP-hanke) tehdyistä poistoista. Vuoden 2019 aikana järjestelmälle kirjattiin poistoja yhteensä 990 929 euroa.

Lyhytaikaisia saamisia oli 3 776 173 euroa, josta myyntisaamisten osuus oli noin 96 %.

Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat koostuivat maistraattikassojen saldoista yhteensä 32 104 euroa sekä valtion hoitoon jätettyjen vieraiden varojen talletuksista. Erityistalletuksia oli yhteensä 27,73 milj. euroa. Vuonna 2018 määrä oli poikkeuksellisen korkea, 103,05 milj. euroa. Vuoden 2018 korkea määrä johtui Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tulleesta yksittäisestä 70,00 milj. euroa vakuudesta.

VASTATTAVAA

Kirjanpitoyksikön oma pääoma oli 37,48 milj. euroa.

Vierasta pääomaa oli 69,52 milj. euroa, josta suurin yksittäinen osuus oli valtion hoitoon jätetyt vieraat varat eli erityistalletukset yhteensä 29,74 milj. euroa. Vieras pääoma väheni 67,85 milj. euroa vuodesta 2018, mikä selittyy pääasiassa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vuonna 2018 tulleen yksittäisen 70,00 milj. euron vakuuden poistumisesta.