Toiminnan tuottavuus

Tuottavuudelle asetetut tavoitteet saavutettiin kaikissa seurantakohteissa, eli kanteluissa ja alkoholiluvissa, sekä ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa asioissa. Tuottavuus pysyi edellisten vuosien tasolla pl. alkoholiluvat, joissa vuoden 2018 tuottavuus kasvoi johtuen alkoholilain muutoksesta aiheutuneesta hetkellisestä lupamäärien kasvusta.  

Tuotettujen suoritteiden määrät suhteessa edellisvuoteen kasvoivat kanteluissa ja sosiaali- ja terveydenhuollon luvissa ja pysyivät samalla tasolla ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa asioissa. Samaan aikaan suoritteiden tuotantoon kohdistuva työpanos nousi kanteluissa, laski alkoholiluvissa ja pysyi samalla tasolla ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa asioissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon luvat eriytettiin omiksi kokonaisuuksiksi ensimmäistä kertaa vuoden 2018 seurannassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuottavuuden tunnusluku sisältää lupien käsittelyyn käytetyn työajan, sekä lupien kpl-määrän. Tunnuslukuun ei sisälly ilmoituksenvaraisten asioiden käsittely, eikä itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnan rekisteröiminen. (Taulukko 1.4.1.)

Taulukko 1.4.1. Toiminnan tuottavuuden tunnusluvut ja perustiedot