Tuotokset ja laadunhallinta

Aluehallintovirastojen palvelukykyä ja laatua on kuvattu yhteisten palvelutavoitteiden toteutumisena sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden määrinä. Eräiden suoritteiden ja julkishyödykkeiden osalta on esitetty vireille tulleiden ja vireillä olevien määriä ratkaistujen ja aikaansaatujen määrien ohella. Palvelukykyä on kuvattu käsittelyaikojen painotettuina keskiarvoina ja mediaaneina vuosien 2017, 2018 ja 2019 ajalta. Strategiakauden aikana vuosina 2016-2019 on tullut joitain täydennyksiä ja tarkennuksia tavoitteisiin, joten kaikilta osin seurantatietoa ei ole vielä kertynyt.