Työsuojelu

Työsuojeluvalvonta työpaikkojen turvallisuuden ja työolosuhteiden kehittämisen tukena

Vuodelle 2019 asetetut keskeiset tulostavoitteet saavutettiin kokonaisuutena. Henkilöstön käyttäminen joustavasti yli vastuualuerajojen ja pidennettyjen työaikojen käyttö auttoi saavuttamaan tulokset. Henkilöstön sitoutuminen tulossopimuksen tavoitteisiin näkyi saavutetussa erinomaisessa tuloksessa aiheuttaen kuitenkin henkilöstön kuormittumista. Resurssien väheneminen oli ennakoituakin suurempaa.

Vuonna 2019 työsuojelun vastuualueet tekivät noin 24 000 tarkastusta. Tarkastukset kohdistuivat noin 19 600 valvontakohteeseen. Tarkastuksista noin 87 % tehtiin työpaikoilla ja loput asiakirjojen perusteella.

Työsuojelun vastuualueiden tarkastustoiminnan yhtenäistäminen on jatkunut vuoden 2019 aikana toteuttamalla yhtenäistä valvontaa ja valvonnan valintoja toimialoittain. Valvonnan yhtenäistäminen on jatkumoa nelivuotiskauden alussa aloitetulle työsuojeluvalvonnan riskiperusteisuuden lisäämiselle.

Psykososiaalisen kuormituksen valvonnan uusi mittari valmistui käyttöönotettavaksi, mutta laajamittainen käyttö edellyttää tietojärjestelmien jatkokehittämistä. Yhteisen valvonnan suunnittelujärjestelmän luominen on tulevan runkokauden välttämättömyys yhteisen tulosopimuksen ja raportoinnin myötä.

Asiakaslähtöisessä palvelussa ja työsuojeluviranomaisen tavoitettavuudessa keskeisessä roolissa ovat toimiva Tyosuojelu.fi-verkkopalvelu ja valtakunnallisen puhelinneuvonnan toiminta. Puhelinneuvonta on vakiinnuttanut paikkansa niin palveluun soittavan asiakaskunnan kuin palvelun toteuttamiseen osallistuvien tarkastajienkin keskuudessa. Puhelinneuvonta palveli vuonna 2019 kaikkiaan lähes 22 000 soittajaa. Verkkopalvelun käyttö on kasvanut vuosittain ja verkkopalvelussa vierailtiin yli 1,9 miljoonaa kertaa. 

Tampereella sijainnut pysyvä työsuojelunäyttelytila suljettiin vuonna 2019, ja näyttelyä ollaan muuttamassa valtakunnallisesti saavutettavissa olevaan virtuaaliseen muotoon.

Vuoden 2019 alusta siirryttiin USPA asianhallintajärjestelmän täysimääräiseen käyttöön ja sähköiseen arkistointiin. Vuoden aikana käynnistyi myös tarkastuskertomusten sähköinen toimitus asiakkaalle.