Bakgrundsindikatorer

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Verksamhetsmiljön inom regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsområde

Beskrivningens innehåll

  • De ungas andel av befolkningen
  • Barnfamiljernas antal
  • Trångbodda barnhushåll
  • Barnfamiljer med låga inkomster
  • Underhållsstöd
  • Självmordsdödlighet
  • Personer som hamnar utanför utbildning
  • Ungdomsarbetslöshet
  • Arbetsoförmåga bland unga