Befolkning

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Verksamhetsmiljön inom regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsområde

Beskrivningens innehåll

 • Befolkningens åldersfördelning
 • Försörjningskvot
 • Den svenskspråkiga befolkningen
 • Utländsk befolkning
 • Hemmaboende som fyllt 75 år
 • Befolkningsprognos
 • Regional struktur
 • Flyttning
 • Invånarnas utbildningsnivå
 • Arbetslöshet
 • Sjukfrekvens