Kommunernas ekonomi

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Verksamhetsmiljön inom regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsområde

Beskrivningens innehåll

  • Nettokostnader
  • Skatteintäkter
  • Statsandelar
  • Skuldsättning