Näringslivet

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Verksamhetsmiljön inom regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsområde

Beskrivningens innehåll

  • Näringslivets förväntningar
  • Sysselsättningen inom primärproduktion
  • Sysselsättningen inom servicesektorn
  • Sysselsättningen inom förädling