Regional struktur

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Verksamhetsmiljön inom regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsområde

Enligt befolkningsprognosen som beaktar flyttningen ökar befolkningsmängden i Egentliga Finland men minskar i Satakunta. Landskapens centrum och kringliggande kommuner är vinnare vad gäller inflyttning, men i glesbebyggda landsbygds- och skärgårdskommuner med utflyttning minskar och åldras befolkningen. I regioner med avfolkning ökar diskrepansen mellan behovet och tillgången till service och tjänsterna koncentreras, medan serviceefterfrågan i motsvarande grad ökar på områden med befolkningstillväxt. Befolkningsmaterialskartan beskriver i detalj den regionala fördelningen av befolknings- och bebyggelsestrukturen. (Karta 19)
 

Stads-landsbygdsklassificering

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Ingen regional utvärdering. Se den landsomfattande utvärderingen: Landsomfattande basserviceutvärdering för 2015

(Karta 20)