Tjänsterna för barn och unga

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Verksamhetsmiljön inom regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsområde

Beskrivningens innehåll

  • Hemservice för barnfamiljer
  • Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågo
  • Utkomststöd för barnfamiljer
  • Barnskydd