Ungas uppfattning om sin hälsa

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Verksamhetsmiljön inom regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsområde

Beskrivningens innehåll

  • Främjande av ungas hälsa
  • Upplevt hälsotillstånd, yrkesläroanstalter och gymnasier
  • Skolmobbning
  • Vänskap
  • Rökning
  • Alkoholkonsumtion
  • Drogexperiment